Jak na prodej spoluvlastnického podílu a dražba podílu na nemovitosti

Nemovitost ve spoluvlastnictví často přináší svým majitelům řadu starostí. Proč a jaké jsou možnosti, pokud se řeší dražba podílu na nemovitosti, nebo se rozhodnete řešit prodej spoluvlastnického podílu? Týká se i vás předkupní právo spoluvlastníka a jak prodat podíl co nejvýhodněji?

Proč podílové spoluvlastnictví přináší víc starostí než radosti? Spoluvlastnický podíl je podílem, který typicky existuje na nemovitosti. Nejčastěji vzniká v dědictví, kdy je například rodinný dům rozdělen mezi sourozence.

Není ovšem samozřejmě vymezeno, kdo přesně má v majetku jakou část. Můžeme tedy prakticky říct, že pokud bychom si spoluvlastníky představili pouze dva, tak vlastní, s jistou nadsázkou řečeno, napůl doslova každou cihlu.

Právě skutečnost, že nikomu nemovitost jako celek nepatří, bývá častým jablkem sváru. Uživatelé často nemohou dohodnout na dalším jejím osudu, když následně řeší prodej spoluvlastnického podílu.

Zmíněný modelový příklad se dvěma spoluvlastníky je relativně přímý. Platí totiž většinou, že čím více je spoluvlastníků, tím složitější bývají vlastnické vztahy. Spoluvlastníci často nemají jasno o tom, kdo a za jakých podmínek bude nemovitost užívat či zda ji budou kupříkladu společnými silami rekonstruovat.

 

Vyřešit problémový prodej spoluvlastnického podílu můžete prodejem celé nemovitosti

Pak se jakožto nejvhodnější řešení a zároveň často doslova záchrana rodinných vztahů nabízí nemovitost prodat. Nejspravedlivější je to kompletním prodejem nemovitosti a rozdělením výtěžku mezi všechny vlastníky.

Ani to však často neproběhne úplně hladce. Důvodem bývá cena, o níž mívá každý ze zainteresovaných svou představu a nehodlá z ní slevit.

Prakticky tak máte čtyři možnosti: Zaprvé se pokusíte své bližní přesvědčit vlastními silami a dojdete v nejlepším případě ke kompromisu, aby se prodej mohl opravdu uskutečnit.

Jestliže se vám to nepodaří, můžete se spolehnout na pevné nervy i dostatek peněz na služby advokáta a vyrazit k soudu. Tady lze rozhodnout mimo jiné i o rozdělení nemovitosti, pokud to technicky lze. To znamená, že pokud se nachází například v prvním podlaží nemovitosti samostatný byt, dojde k rozdělení na dvě bytové jednotky.

Další možností je to, že soud nařídí prodej podílu jednoho nebo více spoluvlastníků za přiměřenou náhradu. Spoluvlastník však musí jednak o prodej vůbec mít zájem, ale pochopitelně musí mít i prostředky na uhrazení.

Pokud selžou předešlé scénáře, přistoupí se k dražbě. Soudní řešení je tedy drahé, ale i velmi časově náročné. Někdy sice stačí soud nadnést jako pouhou možnost a zúčastnění se přece jen raději domluví, nicméně spoléhat se na tuto „výhrůžku“ určitě nemůžete.

 

prodej spoluvlastnického podílu můžete nabídnout dalším vlastníkům, případně svůj podíl odprodat

 

Jako jiné řešení se nabízí naopak to, že nebudete prodávat, ale kupovat. Snaha odkoupit podíl od ostatních účastníků jejich podíly nicméně bývá podrývána nejen jejich neochotou, ale velmi často i nedostatkem finančních prostředků zájemce.

Další možnost je vcelku efektivní: Svůj podíl prodáte, zinkasujete, co vám náleží a ponecháte nemovitost i ostatní vlastníky svému osudu.

Je nutné si uvědomit, že prodej není zcela přímočarý. Do rodinných vazeb i v tomto směru vstupují paragrafy, situaci komplikuje tzv. předkupní právo. Od poloviny roku 2020 se do české legislativy vrátila částečně liberální právní úprava, která určuje, že vlastník se svým podílem může naložit v zásadě dle svého rozhodnutí.

Už jej ostatním společníkům k odkupu nabízet nemusí, ovšem pozor, pakliže spoluvlastnictví vzniklo na základě právní skutečnosti mimo vůli spoluvlastníků, tedy zejména děděním, předkupní právo zůstává v platnosti. Zákonné předkupní právo je ale zároveň omezeno na dobu pouze 6 měsíců po vzniku spoluvlastnictví.

 

Najděte si vhodného investora, který váš podíl vykoupí

 

Dalším úskalím bývá to, že „běžný“ zájemce o nemovitost si, řečeno velmi lapidárně, obvykle nechce koupit společně s nemovitostí i ony spoluvlastníky. O podíly je na trhu obecně velice malý zájem. Existují však investoři, kteří vykoupí právě i podíl na vaší nemovitosti.

Ještě než začnete hledat kupce, nechte si vypracovat odhad ceny vašeho podílu, abyste přesně věděli, za kolik byste jej mohli prodat. Většinou je však nutné, pozor, počítat s tím, že cena části nebude poměrná k celkové ceně nemovitosti, znát hodnotu samotné nemovitosti vám tak napoví jen do určité míry. V lepší vyjednávací pozici samozřejmě můžete ohledně ceny podílu být, pokud má formu samostatné bytové jednotky.

Samozřejmě i v této sféře se objevují neseriózní nabídky těžící z patové situace účastníků, pro které se často jejich majetek stává zdrojem psychické zátěže. Je proto nutné obrátit se na seriózní společnost, která podíl odkoupí za akceptovatelnou částku.

Především by taková firma měla mít dostatečný objem vlastního kapitálu a netvořit většinu svých finančních rezerv z půjček a prostředků dalších investorů.

Pak vám dokáže skutečně podstatnou měrou pomoci, podíl proběhne rychle, takže hotovost získáte prakticky okamžitě. To je vhodné pokud peníze nutně potřebujete za jiným účelem, například pro rekonstrukci stávajícího bydlení.

 

Vykoupit lze i „problémovou“ nemovitost

 

Rychlost ale pomůže i tam, kde už problémy přerostly nejen v obyčejnou lidskou neochotu se společně rozumně domluvit, ale ve fatální finanční problémy.

Vykupovat lze i podíly, na které byla uvalena exekuce, případně jim hrozí dražba. V takových případech je nutné neprodleně jednat. Často vám navíc vykupující společnost zprostředkuje i jednání s věřiteli, bankami, exekutory a úřady.

Toho často dlužník není schopen, neboť realitní problematice nerozumí a zároveň se ocitá pod psychickým tlakem. Zároveň tyto společnosti díky svým kontaktům mají mnohem silnější vyjednávací pozici než jednotlivec.

Problém nejsou ani věcná břemena, zástavní právo či jiné právní vady i další komplikovanější případy. Výkup podílu představuje bezproblémové a zcela transparentní řešení.

 

Řešíte tuto nebo podobnou situaci?

Napište mi, a společně se na to podíváme

Váš první krok

ke splnění vlastních plánů

Přihlaste se ZDARMA k odběru návodu, a postupně obdržíte krok za krokem návod k získání finanční nezávislosti a splnění vašich plánů

Po odeslání formuláře vám na e-mail zašlu zprávu se souhlasem pro odběr z mého e-mailu info@petrparizek.cz. Prosím o potvrzení kliknutím na odkaz.

Odesláno

Teď už jen stačí ve Vaší schránce potvrdit souhlas pro info@petrparizek.cz.

Poslal jsem Vám k tomu automatickou zprávu. Je to jen na pár vteřin.